Een aantal referenties


Koninklijke Verkade N.V

Voor deze welbekende food producent heeft CP een specialistenrol vervuld in het projectteam van Koninklijke Verkade. Daarnaast heeft CP de werkprocessen beschreven en gecheckt. Hierbij zijn zowel de processen als de bouwkundige aanpassingen goedgekeurd door de douane met als resultaat het AEO-F certificaat.UTI Forwarding B.V

Voor deze Rotterdamse expediteur onderhoudt CP het AEO-C certificaat. CP behandelt alle vraagstukken betreffende AEO inclusief de periodieke audits en jaarlijkse monitoring. Euro Products Marine B.V.

De groothandel met technische goederen levert direct aan de maritieme markt. Voor deze organisatie heeft CP alle voorbereidingen getroffen om het ISO9001 certificaat te behalen. Dit bevatte zowel het opzetten van een handboek als het beschrijven van de primaire en secundaire processen. Smart Logistics B.V.

Smart Logistics B.V.

Voor deze expediteur, gespecialiseerd in luchtvracht, heeft CP alle voorbereidingen getroffen voor de aanvraag van het AEO-C certificaat.